Điều Khoản Điều Kiện AB77: Hãy Hiểu Rõ Trước Khi Bắt Đầu

AB77 tạo ra trải nghiệm mua sắm trực tuyến tốt nhất cho người dùng, chúng tôi đã thiết lập các điều khoản sử dụng rõ ràng và chi tiết nhằm bảo vệ quyền lợi của cả người dùng và nền tảng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá các điều khoản tại nhà cái ab77, bao gồm yêu cầu, quy định, và chính sách của nền tảng này.

Quy định về “Tài Khoản Người Dùng” tại ab77

Để sử dụng dịch vụ của ab77.bond, người dùng cần phải tạo một tài khoản và cung cấp các thông tin cá nhân cần thiết. Ngay sau khi tài khoản được tạo, người dùng phải chịu trách nhiệm bảo mật và duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình.

Ngoài ra, người dùng cũng phải chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tài khoản của họ.

Điều khoản điều kiện tại ab77
Điều khoản điều kiện tại ab77

Yêu Cầu Đối với Người Dùng

Để sử dụng dịch vụ tại đây, người dùng phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu sau:

  • Phải đủ 18 tuổi hoặc tuổi phù hợp để sử dụng dịch vụ của ab77.
  • Phải có đủ năng lực dân sự để thực hiện các giao dịch trên nền tảng.
  • Dịch vụ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích không hợp pháp nào.
  • Không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi để gây hại cho người khác hoặc xâm phạm quyền lợi của họ.

Cam kết đảm bảo an toàn và bảo mật cho dữ liệu của bạn

Nhà cái ab77 cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền trong ngành, và không bao giờ chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào. Thông tin cá nhân của người dùng sẽ chỉ được sử dụng để cung cấp dịch vụ và liên lạc với họ.

Tuy nhiên, trong trường hợp thông tin cá nhân của người dùng bị lộ do hành vi trái phép của bên thứ ba hoặc do tự tiết lộ thông tin này cho bên thứ ba, chính sách sử dụng sẽ không chịu trách nhiệm.

Điều khoản bản quyền

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu người dùng cũng tuân thủ các quy định về bản quyền. Người dùng không được phép sao chép, chỉnh sửa hoặc phân phối nội dung trái phép trên ab77.

Nếu phát hiện bất kỳ vi phạm bản quyền nào, chúng tôi có thể loại bỏ hoặc từ chối đăng tải nội dung đó và có thể chấm dứt việc sử dụng dịch vụ của người dùng.

Người chơi cam kết tuân thủ các điều khoản sử dụng liên quan đến vấn đề bản quyền của ab77.

Loại trừ và hạn chế trách nhiệm của ab77

Nhà cái ab77 không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của nền tảng này.

Điều này bao gồm mọi thiệt hại phát sinh từ việc truy cập nền tảng, sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ, cũng như mọi tổn thất do thông tin cá nhân bị tiết lộ.

Ngoài ra, nhà cái cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc người dùng sử dụng dịch vụ của bên thứ ba thông qua các liên kết trên ab77.

Miễn trừ giới hạn trách nhiệm tại ab77
Miễn trừ giới hạn trách nhiệm tại ab77

Quyền chấm dứt dịch vụ

Nhà cái ab77 có quyền chấm dứt việc sử dụng dịch vụ của người dùng nếu phát hiện bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản sử dụng. Trong trường hợp chấm dứt này xảy ra, người dùng sẽ không được phép tiếp tục sử dụng dịch vụ và có thể mất tài khoản và thông tin cá nhân.

Cập nhật điều khoản sử dụng ab77

Trang chủ ab77 có quyền thay đổi và cập nhật các điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước. Việc này sẽ có hiệu lực ngay khi được công bố trên nền tảng, và người dùng cần đồng ý và tuân thủ các điều khoản mới.

Kết luận

Trên đây là các thông tin về các điều khoản sử dụng của nhà cái ab77 cùng những yêu cầu, quy định và chính sách của nền tảng này.Tuân thủ các điều khoản này là vô cùng quan trọng để bảo vệ quyền lợi của cả người dùng và nền tảng. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và sẽ không chịu trách nhiệm nếu thông tin này bị lộ do hành vi trái phép của bên thứ ba.